Podmínky užívání

Podmínky užívání webových stránek xgean.com

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.xgean.cz a www.xgean.com třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek xgean.cz a xgean.com je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek xgean.cz a xgean.com je společnost xgean s.r.o., IČO: 092 57 730, se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1702, PSČ 744 01, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 82571 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. 

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky xgean.cz a xgean.com pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky xgean.com tento zákaz a Společnosti tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách xgean.cz a xgean.com mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn. Společnost využívá zpravodajství ČTK, jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez přechozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. 

Obsah webových stránek xgean.cz a xgean.com je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje kvalifikované právní rady ani jiné právní služby ve smyslu českých právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek xgean.cz a xgean.com, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek xgean.cz a xgean.com. 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky xgean.cz a xgean.com. Společnost dále nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.
 

Podmínky ochrany osobních údajů

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách xgean.cz a xgean.com nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především: 

Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. 

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost dodržuje pravidla povinné archivace údajů. 

Společnost může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje. 

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách xgean.cz nebo xgean.com, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně. 

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele. 

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.


Používají webové stránky xgean.cz a xgean.com cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. xgean.cz a xgean.com Cookies nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

xgean.cz ani xgean.com nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek xgean.cz a xgean.com. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům. 

Využívání cookies dále upravují Podmínky ochrany osobních údajů webových stránek xgean.cz a xgean.com.


Odkazy třetích stran

xgean s.r.o. může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách xgean.cz a xgean.com. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky xgean.cz a xgean.com. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. xgean s.r.o. se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy xgean.cz a xgean.com v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offline.


Váš souhlas

Užíváním webových stránek xgean.cz nebo xgean.com uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: info@xgean.com. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.


Jak zlepšit webové stránky xgean.cz a xgean.com?

Společnost se neustále snaží zlepšovat webové stránky xgean.cz a xgean.com na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.


Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.
www.xgean.com
Martinská čtvrť 1702
744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
Česká Republika
e-mail: info@xgean.com

 

 

Run Pen